Waarom ik vóór de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zal stemmen

De laatste paar dagen heb ik me meer verdiept in argumenten voor en tegen de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk voor mij:

 • Mensenrechten als:
  • vrijheid van meningsuiting
  • geen discriminatie
  • democratie
  • bestrijden corruptie
 • Dierenrechten
 • Duurzaamheid

De onderstaande overwegingen hebben mij doen besluiten vóór de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne te gaan stemmen.

Politieke samenwerking vs. handelsverdrag

Voor mij is de politieke samenwerking op tal van terreinen tussen de EU en Oekraïne belangrijker dan een handelsverdrag. De politieke samenwerking zou moeten leiden tot verbetering van de democratie in Oekraïne. Van mij mag zo’n belangrijk doel best wat kosten.

Een groot deel van het verdrag gaat over handel. Handelsbarrières zullen worden verminderd. Oekraïne zal zijn wetgeving betreffende productie en producten richting de EU-regels aanpassen. Ik ondersteun de relatieve hoge normen die in de EU wettelijk zijn vastgelegd, hoewel de normen op het vlak van milieu en dierenwelzijn  wat mij betreft nog veel strenger zouden moeten zijn. Het is goed als Oekraïne deze normen ook gaat vastleggen.

Misschien denk je nu: daar komt toch niets van terecht door de huidige corruptie in Oekraïne. Maar ik verwacht dat er zonder verdrag nog minder terecht zou komen van verduurzaming van productie en producten. Bovendien omvat het verdrag steun van de EU aan Oekraïne om corruptie te bestrijden.

Is het goed voor Nederland?

Het is voor mij niet belangrijk of Nederland meer geld ‘verdient’ door het verdrag. Sterker nog, het irriteert mij dat het argument of Nederland er beter van wordt zo vaak wordt gebruikt, ik vind het belang van de gehele mensheid boven het belang van Nederland gaan. Nederland is een fantastische rechtstaat en ik gun iedereen een staat zoals de Nederlandse, ik denk dat een verdrag tussen de EU en Oekraïne dit voor de Oekraïners iets dichterbij zal brengen.

Alleen antwoord op de voorliggende referendumvraag

Met mijn stem geef ik alleen antwoord op de vraag van het referendum of ik vóór of tegen een associatieverdrag met Oekraïne ben. Ik vind het onjuist om het referendum te gebruiken om eventuele onvrede over de EU als geheel te uiten.

Dierenwelzijn

Interessant genoeg is de Partij voor de Dieren tegen het verdrag. Voor de Tweede Kamerverkiezingen heb ik voor de Partij voor de Dieren gestemd omdat deze partij naar mijn mening een heel goede visie heeft op het gebied van dierenrechten, mensenrechten en duurzaamheid. Het standpunt van de Partij van de Dieren is onder andere dat er weinig terecht zal komen van de afspraken betreffende dierenwelzijn in het verdrag, en dat de EU-markt open zal gaan voor Oekraïense producten die op zeer dieronvriendelijk manier zijn geproduceerd. Mijn afweging is dat het op de lange termijn juist beter zal worden voor dieren die als productiemiddel misbruikt worden als het verdrag in werking treedt. Zeker omdat de Partij voor de Dieren (en andere partijen) dit punt op de agenda van de EU zullen blijven zetten, waarvoor mijn grote waardering.

Strategisch thuisblijven of gaan stemmen

Als voorstander van het verdrag zou je kunnen overwegen niet te gaan stemmen in een poging de opkomst onder de 30% te houden, waardoor het referendum ongeldig zal zijn. Dit vind ik een onjuiste strategie. Gegeven het feit dat we in Nederland democratisch hebben besloten een raadgevend referendum mogelijk te maken, vind ik dat als er een referendum is, je je stem moet uitbrengen om te laten zien dat je de democratie steunt. Als je geen keuze kunt maken is er de mogelijkheid om blanco stemmen. Als je tegen referenda bent kun je ongeldig stemmen door op het stembiljet te schrijven dat je tegen referenda bent.

Update: als je een ongeldige stem uitbrengt dan telt deze wel voor het opkomstpercentage.

Rusland

Een verdrag tussen de EU en Oekraïne zou Rusland tegen de haren in kunnen strijken. Dit is wellicht waar, maar mag geen reden zijn om tegen te stemmen. De autonomie van staten is belangrijk. Ik ben voor associatie met landen die streven naar democratie en respect voor mensenrechten. Juist door de gebeurtenissen op het Majdanplein wil ik de naar meer democratie en mensenrechten stevende Oekraïners steunen met het associatieverdrag.

Afschaffing visumplicht

Het afschaffen van de visumplicht betekent niet dat Oekraïners zich vrij in de EU mogen vestigen of vrij in de EU mogen werken, maar wel dat interactie en persoonlijke ontmoetingen tussen EU-burgers en Oekraïners eenvoudiger worden, wat zal bijdragen aan democratisering van Oekraine. Daarom ben ik voor het afschaffen van de visumplicht.

7 thoughts on “Waarom ik vóór de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zal stemmen”

 1. Heel goed geschreven, ik ben ook voor het verdrag. Vind het jammer dat ik op Facebook alleen maar negatieve meldingen voorbij zie komen. Ik heb het idee dat de meeste ‘nee’ stemmers niet eens weten waar het over gaat of inderdaad nee stemmen vanwege andere ontevredenheid in Europa / Nederland.

  Ik ben het helemaal met je eens, dit zouden alle NEE stemmers goed moeten lezen.

  Groetjes

 2. Er is een cyberaanval gaande op http://www.stemvoor.nl
  Geclaimed door onze hacktivist group op pastee.org
  Wij noemen ons LulsSez afdeling “Confused Internet Army”
  stemvoor.nl is al een halve dag onbereikbaar of traag

  Het Ministerie van Defensie is op 7 April aan de beurt
  Doneer Wikileaks!

  Met vriendelijke groeten

  Een Roze Soldaat.

  Wij doen uiteraard mee met de AnonymousApp

  1. Beste Roze Soldaat,

   Ik begrijp niet waarom hacktivisten het politiek debat zouden frustreren door sites die een bepaald standpunt uitdragen aan te vallen. Ik verwacht van hacktivisten dat zij de free speech, transparantie en democratie ondersteunen.

   Vriendelijke groet,
   Jan.

 3. Stem je voor, dan stem je voor de Amerikaanse oorlogsindustrie
  Dan stem je voor terreur in Europa

  Uit onze geheime documenten blijkt dat MinDef onder druk is gezet (chantage. Zie Wikileaks 7 April) Dit is de reden waarom zij alle ratio overboord gooit en onzin verkoopt. Zie Powned en Geenstijl.

  http://www.stemvoor.nl blijft daarom offline tot de Confused Internet Army haar doel bereikt heeft #opanon

  1. Ik zou graag concrete links zien zodat ik niet zelf hoef op te zoeken waar je nu precies naar verwijst.

 4. Hier is een concrete link voor jou: http://www.infowars.com

  Halve zool Michiel van Hulten had beter campagne kunnen voeren en de Britten te woord kunnen staan dan aangifte doen bij de politie. Zo betrokken is hij bij zijn campagne in deze laatste uren. Wat zou hij met de 200.000 EUR gedaan hebben?

  Wij adviseren de politie en het OM hier niet geen tijd aan te verspillen. Wij hebben ons jaren voorbereid. ;-)

  Wij hopen dat de politie echte boeven gaat vangen. Wij helpen daarbij graag. De sponsor van stemvoor, Soros kent mensen die onder de grond liggen. Meer wordt er niet gezegd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *