“Verdienen” of “recht hebben”

Ik lees of hoor vaak dat het woord “verdienen” wordt gebruikt in plaats van “recht hebben op”. Bijvoorbeeld “dieren verdienen een goed leven” of “kinderen verdienen goed onderwijs”.

Als het werkwoord “verdienen” wordt gebruikt roept dat bij mij de gedachte op dat er door het betreffende onderwerp eerst iets gedaan moet worden, waarna als tegenprestatie hen iets toekomt.

Maar er zijn een veel dingen die wat mij betreft helemaal niet verdiend hoeven te worden, maar waar iets of iemand recht op heeft. Dus “dieren hebben recht op een goed leven” en “kinderen hebben recht op goed onderwijs”.

Let maar eens op hoe vaak men eigenlijk van “recht hebben” zou moeten spreken in plaats van “verdienen”.