Waarom ik voor een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen ben

Dit is een korte blog als reactie op deze tweet.

Een basisinkomen lost het probleem van geldgebrek op. Veel mensen hebben nauwelijks genoeg geld om in hun basisbehoeften (als voedsel, gezondheidszorg en een woning) te voorzien. Ze hebben dus een geldgebrek. Voor velen is een betaalde baan de enige manier om aan geld te komen. Maar veel hard- en langwerkende mensen verdienen maar net genoeg om rond te komen. Bovendien is het vaak niet zo eenvoudig om aan een baan te komen. Je kunt niet al te kieskeurig zijn. Velen willen hun baan behouden omdat ze het geld nodig hebben, ongeacht of de baan nuttig is of efficiënter kan.

Een basisinkomen maakt de bevolking minder afhankelijk van banen. Waarvan er in de toekomst misschien wel steeds minder komen door bijvoorbeeld verdere informatisering en robotisering. Het is goed als men minder afhankelijk is van haar of zijn baan. Daardoor ontstaat de mogelijkheid onbetaald waarde toe te voegen aan de maatschappij, maar ook de mogelijkheid om meer risico te nemen door bijvoorbeeld te gaan ondernemen.

Ik ben voorstander van een universeel onvoorwaardelijk (dus voor iedereen, van rijk tot arm) basisinkomen omdat dit mensen de gelegenheid geeft zich in te zetten voor wat ze zelf echt zinvol vinden.

Een basisinkomen betekent dus absoluut niet dat je geen geld meer kunt verdienen in een goedbetaalde baan als je dat wilt, of dat er geen gelegenheid meer is tot ondernemen. Maar een basisinkomen biedt iedereen bestaanszekerheid. Rijk en arm.

Ik ben benieuwd hoe jullie over een basisinkomen denken. Laat het weten in het commentaar.

3 thoughts on “Waarom ik voor een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen ben”

  1. Ben voor een basisinkomen omdat je dan alle toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingaftrek etc. etc. kunt afschaffen. Ook de AOW en de studieleningen.
    Vanaf 18 jaar zou iedereen 1500 euro per maand moeten krijgen bovenop zijn salaris.
    Ook geen betaald zwangerschapsverlof of betaald ouderdchapsverlof. Want je krijgt altijd je basisinkomen. Arm of rijk, iedereen gelijk.

  2. Als de middelen anders verdeelt wordt is de basisinkomen nu al betaalbaar.De Bureaucratie van nu is een gevolg op de industrieele tijdperk , het rondpompen van gelden en vele stappenonderhevinge controles hierop. Het basisinkomen verschaft iedereen een minimale en humane bestaanszekerheid. De kloof tussen arm en rijk wordt minder. Mensen kunnen hun deelname aan het arbeidsproces zelf sturen en hebben een vrijere keuze. Dit bevordert duurzamer werk. Vrijheid en zekerheid schept de kern voor geluk en verdieping.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *